O Pikniku

Piknik Militarny „Misja Wschód” jest największą we wschodniej Polsce imprezą o tematyce historyczno-militarnej i jedną z największych w kraju. Naszym celem jest pokazanie historii w formie ciekawej i umożliwiającej bezpośrednie dotarcie zwłaszcza do młodych pokoleń, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z militariami, które zazwyczaj można zobaczyć tylko w publikacjach, internecie czy muzeum.

W tym roku spotykamy się w dniach 28-30 sierpnia, jak zwykle na terenie starej żwirowni w Ogrodniczkach k. Supraśla (województwo podlaskie). Tradycyjnie Piknikowi będzie towarzyszył Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Pojazdów Militarnych, w którym udział weźmie kilkuset odtwórców i rekonstruktorów historycznych z całego kraju.

Kontakt z koordynatorem ds. marketingu i promocji: marketing@piknikmilitarny.pl

Zeszłoroczny plakat: