Media

Kontakt z koordynatorem ds. marketingu i promocji: marketing@piknikmilitarny.pl oraz pod numerem telefonu 881 733 904 (Marta).

Zapraszamy do pobierania materiałów promocyjnych:

Informacje ogólne:

Plakaty promocyjne:

Logotyp:

Facebook

Regulamin akcji promocyjnej. http://piknikmilitarny.pl/wp-content/uploads/2017/06/Piknik-REGULAMIN-AKCJI-PROMOCYJNEJ.pdf

gif promocyjny:  http://piknikmilitarny.pl/wp-content/uploads/2017/06/sam.gif

Relacje – artykuły prasowe na temat pikniku w 2014 r.

Relacje – artykuły prasowe na temat pikniku w 2013 r.