Miejsca handlowe

Podczas X Podlaskiego Pikniku Militarnego zostanie wydzielona aleja handlowa.

W ramach strefy handlowej przygotowano 76 miejsc handlowych w dwóch podstrefach.

fot19

Opłaty za stoiska:

  • 3 x 3 m – strefa A – 250 zł
  • 3 x 3 m – strefa B – 200 zł

Opłaty, po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem,  należy wnosić na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”
ul. Węglowa 8 bud. 30, 15-121 Białystok
nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 7967 9619
z dopiskiem: „rezerwacja, nazwa firmy, nr miejsca handlowego”, np. „rezerwacja, Markowe Mundury, D5”.

Zapraszamy do zapoznania się z:

W celu określenia szczegółów współpracy należy skontaktować się z koordynatorem:

  • handel@piknikmilitarny.pl
  • telefon: 721 172 090 (Przemek)