Wolontariusze

Strona Główna / Współpraca / Wolontariusze

Tak jak w latach poprzednich zarówno piknik militarny jak i zlot rekonstruktorów i pojazdów militarnych „Misja Wschód” nie mógłby się odbyć bez pomocy dziesiątków zaangażowanych i oddanych wolontariuszy.

Potrzebujemy pomocy zarówno przy przygotowaniu imprezy, jak i w trakcie zlotu i pikniku.

Zadania realizowane przez Wolontariuszy to:

 1. Obsługa biura
 2. Służba informacyjna
 3. Grupa techniczna

Każdy wolontariusz biorący udział w VII Pikniku Militarnym „Misja Wschód” powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Ukończone 18 lat (bądź 16 lat za pisemną zgodą prawnego opiekuna)
 2. Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Ukończenie szkolenia wolontariuszy zorganizowanego przez stowarzyszenie CBN przed piknikiem
 4. Dyspozycyjność w czasie świadczenia wolontariatu (zlot i piknik odbywają się w dniach 1-3 czerwca 2018 r.; prace wolontariuszy będą odbywały się także kilka dni przed i po Pikniku)

 

Każdy wolontariusz, po szkoleniu zostanie przydzielony do odpowiednich służb. W ramach świadczeń zapewniamy:

 1. Umowę wolontariacką
 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003.96.874 ze zm.)
 3. Nocleg w namiotach wojskowych, na terenie obozu obsługi (wymagane jest posiadanie własnego śpiwora)
 4. Całodzienne wyżywienie przez cały okres trwania imprezy
 5. zestaw gadżetów piknikowych.

W 2018 r. w trakcie VIII Pikniku Militarnego wprowadzamy limit 70 wolontariuszy.

Wolontariusze powinni odznaczać się dużą odpornością na „kurz i stres bojowy”. Aby do nas dołączyć wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Na wszelkie pytania odpowiada koordynator wolontariuszy (Klara), email: wolontariat@piknikmilitarny.pl,  504 827 146.