Wolontariusze

Tak jak w latach poprzednich zarówno piknik militarny jak i zlot rekonstruktorów i pojazdów militarnych „Misja Wschód” nie mógłby się odbyć bez pomocy dziesiątek zaangażowanych i oddanych wolontariuszy.

Potrzebujemy pomocy zarówno przy przygotowaniu imprezy, jak i w trakcie zlotu i pikniku.

Zadania realizowane przez Wolontariuszy to:

 1. Obsługa biura
 2. Służba informacyjna
 3. Grupa techniczna

Każdy wolontariusz biorący udział w X Pikniku Militarnym „Misja Wschód” powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Ukończone 18 lat (bądź 16 lat za pisemną zgodą prawnego opiekuna)
 2. Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Ukończenie szkolenia wolontariuszy zorganizowanego przez stowarzyszenie CBN przed piknikiem
 4. Dyspozycyjność w czasie świadczenia wolontariatu (zlot i piknik odbywają się w dniach 28-30 sierpnia 2020 r.; prace wolontariuszy będą odbywały się także kilka dni przed i po Pikniku)

Każdy wolontariusz, po szkoleniu zostanie przydzielony do odpowiednich służb. W ramach świadczeń zapewniamy:

 1. Umowę wolontariacką
 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003.96.874 ze zm.)
 3. Nocleg w namiotach wojskowych, na terenie obozu obsługi (wymagane jest posiadanie własnego śpiwora)
 4. Całodzienne wyżywienie przez cały okres trwania imprezy
 5. Zestaw gadżetów piknikowych.

Wolontariusze powinni odznaczać się dużą odpornością na „kurz i stres bojowy”. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się na adres email: wolontariat@piknikmilitarny.pl